Nowe technologie

pomagają nam oszczędzać

Kliknij i zobacz

Broker technologii pomaga podjąć właściwe decyzje

Kierownictwu firmy ciężko samemu podjąć decyzję o wdrożeniu konkretnego rozwiązania technicznego w swoich placówkach. Osoby decyzyjne często mają raczej wykształcenie bardziej biznesowe niż techniczne, przez co nie mają odpowiedniej wiedzy, aby móc z całą pewnością decydować, jakie rozwiązanie będzie najlepsze. Z drugiej strony, firma oferująca rozwiązanie nigdy nie przedstawi wszystkich dotyczących go szczegółów, zanim nie dojdzie do podpisania umowy, ponieważ nikt nie ujawni detali swojego rozwiązania zanim nie otrzyma za to pieniędzy, lub chociażby gwarancji ich wypłacenia w stosownym momencie. Często pojawia się więc osoba, będąca niejako pośrednikiem pomiędzy światami biznesu i technologii, a jest to broker technologii.

broker technologii

Broker technologii z jednej strony ułatwia wynalazcom promocję i komercjalizację nowych rozwiązań, poprzez pomoc w sprawniejszym wprowadzaniu ich na rynek, poprzez szukanie firm potrzebujących takich rozwiązań. Z drugiej strony pomaga też firmom, poszukując rozwiązań technologicznych, dla problemów, z jakimi te się zmagają w swoich procesach produkcyjnych. Ze względu na te zadania, brokerzy technologiczni muszą niezwykle sprawnie poruszać się na rynku, mają wiedzę o możliwych rozwiązaniach dla konkretnych zagadnień technologicznych oraz o jednostkach naukowych, badawczych czy technicznych, które pracują nad jakimiś konkretnymi rozwiązaniami. Broker często proponuje też firmie wdrożenie nowej technologii celem rozszerzenia spectrum oferowanych przez nią usług. Osoba, która chciałaby podjąć się pracy w takim charakterze, nie tylko musi posiadać niezwykle rozległą wiedzę techniczną oraz wiedzę w zakresie praw własności, lecz także musi mieć zdolność łatwego nawiązywania kontaktów, być otwarta, kreatywna i chętnie poszerzać swoją wiedzę o informacje o nowych rozwiązaniach czy oferowanych usługach, ponieważ rynek ciągle się rozwija.